Sijoittajat

EcoUp sijoituskohteena

EcoUp sijoituskohteena

EcoUpin tehtävä on edistää kestävää, vähähiilistä ja resurssiviisasta rakentamista.

EcoUp on yhdistelmä kannattavaa ja vakaata perusliiketoimintaa ja uuden teknologian suomia mahdollisuuksia. Yhtiö tunnetaan parhaiten sen hiilineutraalista Ekovilla-eristebrändistä. Energiatehokas kiertotalous on yhtiön toiminnan ytimessä. EcoUp haluaa olla osa kestävää rakentamisen tulevaisuutta.

Miksi sijoittaa EcoUpiin?

1. Vakiintunut, kannattava ja vakaa perusliiketoiminta

EcoUp on harjoittanut eristeliiketoimintaa jo yli neljänkymmenen vuoden ajan. Meillä on kierrätetyistä puukuiduista valmistettuihin eristeisiin liittyvää erityisosaamista, erittäin kattava asentajaorganisaatio Suomessa sekä vahva Ekovilla-brändi. Olemme liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaiden suurin uusiokuituihin perustuvien levyeristeiden valmistaja. Vuosittain rakennettavien uusien pientalojen määrä ja siten eristeiden kysyntä on pysynyt talouden ja rakennusalan suhdannevaihteluista huolimatta suhteellisen vakaana jo pitkään

2. Regulaatio tukee liiketoiminnan kasvua

Liiketoimintamme perustuu kiertotalouden, neitseellisten materiaalien käytön vähentämisen, energiatehokkuuden sekä hiilineutraaliuden tavoitteille.

Sekä kansallisella että EU-tasolla on vireillä useita lainsäädäntöhankkeita, joiden tavoitteet ovat yhteneväisiä yhtiön tavoitteiden kanssa.

3. Hyvät liiketoiminnalliset edellytykset kuluttajaliiketoiminnan kasvattamiseen

Aloitimme vuonna 2021 uuden kuluttajille tarkoitetun avaimet käteen -periaatteella toteutettavan Ekovilla-brändin alla toimivan Ekovintti-yläpohjasaneerauskonseptin. Edellytyksemme kuluttajaliiketoiminnan kasvulle ovat hyvät vahvan bränditunnettuuden, kattavan asennusverkoston ja tänä vuonna toteuttamamme yrityskaupan kautta laajentuneen suurtehoimurointikapasiteetin tuloksena. EcoUpin johdolla on vahvaa kokemusta kuluttajamyyntiin erikoistuneiden organisaatioiden perustamisesta ja liiketoiminnasta.

4. Vahvaa kokemusta uusien tuotteiden, palvelujen ja teknologioiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta

EcoUp-konsernilla on yli 20 vuoden tekninen kokemus laitteistojen ja jalostusmenetelmien kehittämisestä omaan käyttöömme. Kehittämiemme mineraalipohjaisen eristejätteen jalostamiseen tarkoitettujen menetelmien ja teknologian toimivuus on varmistettu vuonna 2021 aloitetulla omalla tuotannolla kotimaassa.

Yhtiö on hakenut suomalaista patenttia sekä hyödyllisyysmallioikeutta kehittämälleen teknologialle. Perustuen jättämäänsä suomalaiseen patenttihakemukseen, yhtiö aikoo jättää kansainvälisen patenttihakemuksen.

5. Vahvaa näyttöä vähähiilisten ratkaisujen kehittämisestä ja kaupallistamisesta

Vuoden 2019 aikana aloitimme omaan tuotantoomme perustuvien hiilidioksidin poistosertifikaattien kaupan Puro.earth-kauppapaikalla, mikä tarjoaa asiakkaillemme ja kumppaneillemme mahdollisuuden hiilidioksidipäästöjen kompensointiin. Esimerkkeinä onnistuneista yhteishankkeista ovat muun muassa DEN Finland Oy:n markkinoille tuoma hiilineutraali omakotitalokonsepti ECO2 sekä Paroc Groupin kanssa toteuttamamme Rewool-konsepti.

6. Kokenut johto ja omistajat

Toimivan operatiivisen johdon ohella EcoUpilla on hallitus, jolla on toimialaosaamisen lisäksi laajaa kokemusta kansainvälisestä ja vastuullisuuteen perustuvasta liiketoiminnasta listatuissa yhtiössä.

EcoUpin taloudelliset tavoitteet vuoden 2026 loppuun mennessä

Eristeliiketoiminnan taloudelliset tavoitteet

Liikevaihto 40–45 miljoonaa euroa

Käyttökate 6–8 miljoonaa euroa

Teknologialiiketoiminnan taloudelliset tavoitteet

Positiivinen käyttökate vuoden 2026 loppuun mennessä

Osingonjakopolitiikka

Jaettavan osingon määrä 30–50 prosenttia EcoUpin tilikauden
tuloksesta

Tavoitteet pyritään saavuttamaan edelleen molempien liiketoiminta-alueiden orgaanisella kasvulla.

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme

Taloudellinen kehitys

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme