Sijoittajat

EcoUp sijoituskohteena

EcoUp sijoituskohteena

Kiertotalouden mahdollistaja

Vähennä kanssamme rakennusalan ympäristökuormitusta. EcoUp on yhdistelmä vakiintunutta ja kannattavaa perusliiketoimintaa sekä uusien teknologioiden ja palvelumallien tuomia kasvumahdollisuuksia.

Miksi sijoittaa EcoUpiin?

1. Vakiintunut, kannattava ja vakaa perusliiketoiminta add

EcoUp on harjoittanut eristeliiketoimintaa jo yli neljänkymmenen vuoden ajan. Meillä on kierrätetyistä puukuiduista valmistettuihin eristeisiin liittyvää erityisosaamista, erittäin kattava asentajaorganisaatio Suomessa sekä vahva brändi. Olemme liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaiden suurin uusiokuituihin perustuvien levyeristeiden valmistaja. Vuosittain rakennettavien uusien pientalojen määrä ja siten eristeiden kysyntä on pysynyt talouden ja rakennusalan suhdannevaihteluista huolimatta suhteellisen vakaana jo pitkään

2. Regulaatio tukee liiketoiminnan kasvua add

Liiketoimintamme perustuu kiertotalouden, neitseellisten materiaalien käytön vähentämisen, energiatehokkuuden sekä hiilineutraaliuden tavoitteille. Sekä kansallisella että EU-tasolla on vireillä useita lainsäädäntöhankkeita, joiden tavoitteet ovat yhteneväisiä yhtiön tavoitteiden kanssa.

3. Hyvät liiketoiminnalliset edellytykset kuluttajaliiketoiminnan kasvattamiseen add

Olemme aloittaneet vuonna 2021 uuden kuluttajille tarkoitetun avaimet käteen -periaatteella toteutettavan yläpohjasaneerauskonseptin. Edellytyksemme kuluttajaliiketoiminnan kasvulle ovat hyvät vahvan bränditunnettuuden, kattavan asennusverkoston ja tänä vuonna toteuttamamme yrityskaupan kautta laajentuneen suurtehoimurointikapasiteetin tuloksena. EcoUpin johdolla on vahvaa kokemusta kuluttajamyyntiin erikoistuneiden organisaatioiden perustamisesta ja liiketoiminnasta.

4. Vahvaa kokemusta uusien tuotteiden, palvelujen ja teknologioiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta add

EcoUp-konsernilla on yli 20 vuoden tekninen kokemus laitteistojen ja jalostusmenetelmien kehittämisestä omaan käyttöömme. Kehittämiemme mineraalipohjaisen eristejätteen jalostamiseen tarkoitettujen menetelmien ja teknologian toimivuus on varmistettu vuoden 2021 aikana aloitetulla omalla tuotannolla kotimaassa. Yhtiö on hakenut suomalaista patenttia sekä hyödyllisyysmallioikeutta kehittämälleen teknologialle. Perustuen jättämäänsä suomalaiseen patenttihakemukseen, yhtiö aikoo jättää kansainvälisen patenttihakemuksen.

5. Vahvaa näyttöä vähähiilisten ratkaisujen kehittämisestä ja kaupallistamisesta add

Vuoden 2019 aikana aloitimme omaan tuotantoomme perustuvien hiilidioksidin poistosertifikaattien kaupan Puro.earth-kauppapaikalla, mikä tarjoaa asiakkaillemme ja kumppaneillemme mahdollisuuden hiilidioksidipäästöjen kompensointiin. Esimerkkeinä onnistuneista yhteishankkeista ovat muun muassa DEN Finland Oy:n markkinoille tuoma hiilineutraali omakotitalokonsepti ECO2 sekä Paroc Groupin kanssa toteuttamamme Rewool-konsepti.

6. Kokenut johto ja omistajat add

Toimivan operatiivisen johdon ohella EcoUpilla on hallitus, jolla on toimialaosaamisen lisäksi laajaa kokemusta kansainvälisestä ja vastuullisuuteen perustuvasta liiketoiminnasta listatuissa yhtiössä.

EcoUpin taloudelliset tavoitteet

Kasvu

Noin 65 miljoonan euron
vuotuinen liikevaihto vuoden 2024
loppuun mennessä

Kannattavuus

Yli 20 prosentin käyttökatemarginaali (EBITDA, %) keskipitkällä aikavälillä

Osinko

Jaettavan osingon määrä 30–50 prosenttia EcoUpin tilikauden
tuloksesta

Keskipitkän aikavälin tavoitteena saavuttaa yli 20 % käyttökatemarginaali (EBITDA, %)

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme

navigate_next

Taloudellinen kehitys

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

navigate_next