Sijoittajat

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Rakentamisen markkinatilanne on poikkeuksellinen. Suomessa on rakennettu pientaloja näin vähän
viimeksi 1940-luvulla. Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan heikkona myös vuonna 2024.
Pientaloteollisuus PTT ry:n jäsenyritysten tilauskanta 31.12.2023 oli 14 % heikompi vuoden takaiseen
tilanteeseen verrattuna. Vaikka toimialan suhdanneodotukset ovat nousseet ja PTT:n jäsenyritykset ovat
hyvin yksimielisiä suhdanteen kääntymisestä vuoden 2024 toisella puoliskolla, on Ekovillan tuotteiden
markkinaa syytä arvioida varovaisesti, koska uudisrakentamisen kääntyminen näkyy Ekovillan
kysynnässä viiveellä.

Korjausrakentamisesta ei arvioiden mukaan ole odotettavissa pelastajaa rakentamisen historiallisen
heikkoon markkinaan. RT ry (Rakennusteollisuus ry) arvioi syksyn 2023 katsauksessaan myös
korjausrakentamisen vähenevän 1,0 % vuonna 2024. Aktiivisilla markkinointi ja myyntitoimenpiteillä
voidaan saada pientä kasvua aikaan korjausrakentamisessa.

EcoUpin Teknologialiiketoiminnan tavoitteena on kaupallistaa teollisen prosessin, laitteiston ja
kemiallisten menetelmien avulla jätejakeista uusiokäytettäviä materiaaleja sekä niistä valmistettavia
lopputuotteita. Liiketoiminnassa onnistuttiin kehittämään ensimmäinen kaupallisesti toimiva lopputuote,
jossa patentoidun teknologian tuottama mineraalivillapöly on keskeinen raaka-aine. Tämä ekologiseen
kaupunkirakentamiseen kehitetty Cubeco-pala on myynti- ja markkinointivaiheessa. Kehitysvaiheessa on
myös muita lopputuotteita yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Ensimmäinen kaupallinen lopputuote oli
Teknologialiiketoiminnalle tärkeä virstanpylväs. Kaupallisesti toimivat lopputuotteet mahdollistavat yhtiön
kehittämän ja patentoiman WasteX-linjastoteknologian myynnin.

Teknologialiiketoiminnan kehitystyö ja kaupallistamisstrategian toteutus jatkuu edelleen aktiivisesti.
Tilinpäätöstiedotteen päivämääränä on vielä liian varhaista arvioida tuotteiden ja linjastojen kaupallisia
näkymiä vuodelle 2024. Tähänastinen kehitystyö osoittaa yhtiön kehittämän teknologian toimivuuden ja
Teknologialiiketoiminnan kaupallisen potentiaalin.

Ei taloudellista ohjeistusta vuodelle 2024

Epävarman rakentamisen markkinan takia yhtiö ei anna taloudellista ohjeistusta vuodelle 2024