Sijoittajat

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Rakentamisen markkinatilanne on poikkeuksellinen. Suomessa on rakennettu pientaloja näin vähän viimeksi 1940-luvulla. Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan heikkona myös vuonna 2024. Pientaloteollisuus PTT ry:n jäsenyritysten tilauskanta 31.12.2023 oli 14 % heikompi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Vaikka toimialan suhdanneodotukset ovat nousseet ja PTT:n jäsenyritykset ovat hyvin yksimielisiä suhdanteen kääntymisestä vuoden 2024 toisella puoliskolla, on Ekovillan tuotteiden markkinaa syytä arvioida varovaisesti, koska uudisrakentamisen kääntyminen näkyy Ekovillan kysynnässä viiveellä.

Korjausrakentamisesta ei arvioiden mukaan ole odotettavissa pelastajaa rakentamisen historiallisen heikkoon markkinaan. RT ry (Rakennusteollisuus ry) arvioi syksyn 2023 katsauksessaan myös korjausrakentamisen vähenevän 1,0 % vuonna 2024. Aktiivisilla markkinointi ja myyntitoimenpiteillä voidaan saada pientä kasvua aikaan korjausrakentamisessa. EcoUpin Teknologialiiketoiminnan tavoitteena on kaupallistaa teollisen prosessin, laitteiston ja kemiallisten menetelmien avulla jätejakeista uusiokäytettäviä materiaaleja sekä niistä valmistettavia lopputuotteita. Liiketoiminnassa onnistuttiin kehittämään ensimmäinen kaupallisesti toimiva lopputuote, jossa patentoidun teknologian tuottama mineraalivillapöly on keskeinen raaka-aine. Tämä ekologiseen kaupunkirakentamiseen kehitetty Cubeco-pala on myynti- ja markkinointivaiheessa. Kehitysvaiheessa on myös muita lopputuotteita yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Ensimmäinen kaupallinen lopputuote oli Teknologialiiketoiminnalle tärkeä virstanpylväs. Kaupallisesti toimivat lopputuotteet mahdollistavat yhtiön kehittämän ja patentoiman WasteX-linjastoteknologian myynnin.

Teknologialiiketoiminnan kehitystyö ja kaupallistamisstrategian toteutus jatkuu edelleen aktiivisesti. Tilinpäätöstiedotteen päivämääränä on vielä liian varhaista arvioida tuotteiden ja linjastojen kaupallisia näkymiä vuodelle 2024. Tähänastinen kehitystyö osoittaa yhtiön kehittämän teknologian toimivuuden ja Teknologialiiketoiminnan kaupallisen potentiaalin.

Ei taloudellista ohjeistusta vuodelle 2024

Epävarman rakentamisen markkinan takia yhtiö ei anna taloudellista ohjeistusta vuodelle 2024