Sijoittajat

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2023 (julkistettu 16.3.2023)

Rakentamisen markkinatilanteen arvioidaan olevan haasteellinen vuonna 2023. Pientaloteollisuus PTT ry:n
jäsenyritysten tilauskanta 31.12.2022 oli -46 % alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Vaikka vähähiilisten rakentamisen
tuotteiden kysyntää lisäävät sekä vihreää siirtymää edistävä lainsäädäntö että kuluttajien kasvanut
ympäristötietoisuus, vaikuttaa rakentamisen määrän voimakas väheneminen myös EcoUpin tuotteiden kysyntään.

Korjausrakentamisessa suhdanne näyttää uudisrakentamista valoisammalta. Rakennusteollisuus RT ry ennusti
lokakuun 2022 katsauksessaan vuodelle 2023 korjausrakentamiseen 2 % kasvua. Viime vuonna alkanut energiakriisi
lisäsi energiansäästöremonttien kysyntää ja eristeiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.

EcoUpin innovaatiolle 15.3.2022 myönnetty patentti oli merkittävä virstanpylväs Kiertotalousteknologian
kaupallistamisessa. Aktiivisesta tuotekehityksestä ja testeistä huolimatta yhtiö ei vielä löytänyt kaupallisesti
kannattavaa ratkaisua mineraalivillajätepölylle. Vuoden 2023 keskeinen tavoite on kehittää kaupallisesti toimiva
lopputuote, jossa patentoidun teknologian tuottama mineraalivillajätepöly on keskeinen raaka-aine.

Yhtiö arvioi alkaneen tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran paranevan vertailukaudesta.