Sijoittajat

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät ja ohjeistus

Näkymät vuodelle 2022 (julkaistu 21.3.2022)

Rakennusteollisuus (RT) ennustaa lokakuun 2021 suhdannekatsauksessaan omakotitalojen rakentamisen
aloitusten kasvua myös vuodelle 2022. Yleisellä tasolla tarkastellen vähähiilisten rakentamisen tuotteiden
kysyntää lisäävät sekä kehittyvä lainsäädäntö ja kuluttajien kasvanut ympäristötietoisuus.

Vuosi 2021 oli kiertotalousteknologian osalta kaupallisten valmiuksien kehittämisen aikaa, jolloin saavutettiin
myös teknologian patentointiin vaadittava kypsyys. Tilikauden 2021 jälkeen 15.3.2022 EcoUpin innovaatiolle
myönnetty patentti on merkittävä virstanpylväs, joka avaa kansainvälisen markkinan. Yleisellä tasolla voidaan
todeta, että sekä kansallisen tason että EU-tason lainsäädäntöhankkeet rakentamisen kiertotalouden
tehostamiseksi ovat omiaan kasvattamaan kiinnostusta uudenlaisia hankalien jätejakeiden kierrätyksen
mahdollisuuksia kohtaan.

Yhtiö ei anna taloudellista ohjeistusta vuodelle 2022 kiristyneestä geopoliittisesta tilanteesta ja sen
aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen.