Sijoittajat

Hallinnointi > Tilintarkastus

Tilintarkastus

EcoUpin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Kääriäinen.