Sijoittajat

Hallinnointi > Tilintarkastus

Tilintarkastus

Vuoden 2024 yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Tilintarkastusyhteisö Ernst Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Karppinen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.