Sijoittajat

Hallinnointi > Tilintarkastus

Tilintarkastus

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti EcoUpin tilintarkastajana vuonna 2022 toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Kääriäinen.