Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)

Konsolidoidut luvut 1.1.2021-30.6.2021 1.1.2020-30.6.2020 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019
Liikevaihto 12 964 11 135 26 146* 27 395*
EBITDA 1 556 1 243 4 266 3 315
EBITDA, % 12,0 % 11,2 % 16,3 % 12,1 %
EBITA 426 408 2 459 1 767
EBITA, % 3,3 % 3,7 % 9,4 % 6,4 %
EBIT 176 235 2 113* 1 420*
EBIT, % 1,4 % 2,1 % 8,1 % 5,2 %
Tilikauden voitto (tappio) -220 -9 1 446* 681*
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, % -1,7 % -0,1 % 5,5 % 2,5 %
Omavaraisuusaste, % 28,8 % - 36,2 % 32,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 103,4 % - 101,0 % 117,7 %
Oman pääoman tuotto, % -6,0 % - 20,1 % 9,5 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella 150 117 124 124

*Tilintarkastettu

Konsernin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto (tuhatta euroa)

Puolivuosittain konsernin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto (tuhatta euroa)