Sijoittajat

Ennusteet ja analyysit

Ennusteet ja analyysit

EcoUpista toimitetaan maksettua osakeanalyysiä (toimeksiantoanalyysi). Ennusteet ja analyysit ovat analyysiä toimittavien yhtiöiden itsenäisiä ja puolueettomia näkemyksiä. EcoUp ei voi vaikuttaa analyysien sisältöön eikä niissä esitettävän tiedon luotettavuuteen. Esitettyjä tietoja ei tule pitää sijoitusneuvontana.

Analyytikot

Inderes Oyj
Itämerentori 2
00180 Helsinki
www.inderes.fi

Analyytikko: Antti Viljakainen
044 591 2216
antti.viljakainen(at)inderes.fi