Kiertotalouden mahdollistaja

Vähennä kanssamme rakennusalan ympäristökuormitusta

EcoUp Oyj:n First North -listautumisanti

EcoUp Oyj:n listautumisanti ylimerkittiin, ja yleisö-, henkilöstö- ja instituutioannit keskeytettiin ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana perjantaina 17.9.2021 kello 16.30. EcoUp on jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ja kaupankäynti osakkeella alkoi 29.9.2021.

Tältä sivulta löydät kaiken antiin liittyvän materiaalin sekä aiheeseen liittyvät uutiset ja tiedotteet.

EcoUp sijoituskohteena - yhtiöesittely

EcoUpin yhtiöesittely 14.9. klo. 18.30 InderesTV:ssä.

Toimitusjohtajalta

Olemme kiertotalouden edelläkävijä. Toiminta-ajatuksemme on ollut yli 40 toimintavuotemme ajan kierrättää materiaaleja uuteen käyttöön, esimerkiksi Ekovillaksi, kierrätetystä puukuidusta valmistettavaksi hengittäväksi ja ekologiseksi rakennuseristeeksi. Nimemmekin viittaa tähän toimintatapaan: ”Up” tulee englanninkielisestä termistä upcycling, eli kierrätyksestä, missä jätteille tai sivuvirroille annetaan uusi elämä korkeamman jalostusasteen tuotteina. ”Eco” puolestaan kertoo omasta pyrkimyksestämme toimia ekologisesti samalla kun teemme myös asiakkaillemme mahdolliseksi vähentää heidän ympäristökuormitustaan.

Tavoittelemme perusliiketoiminnassamme mittavaa kasvua lähivuosina. Olemme nyt muutoksen aallonharjalla, kun esimerkiksi uusi lainsäädäntö ja EU:n kestävän rahoituksen tavoitteet ohjaavat rakennusalan investointeja kohti vähähiilisempiä ratkaisuja. Tunnetuimman tuotteemme Ekovillan tuotanto on sertifioidusti nettohiilinegatiivista1 ja voimme myydä vuosittain merkittävän määrän hiilidioksidin poistosertifikaatteja. Ekologisen rakentamisen suosion kasvu on näkynyt selvästi esimerkiksi eristelevyjemme kysynnässä ja tavoitteemme on kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettimme vuoden 2024 loppuun mennessä vastataksemme kasvavaan kysyntään.

Toiminta-ajatukseemme kuuluu oleellisesti uuden kehittäminen. Nykyhankkeista merkittävimpänä innovaationa on purkuvillan, eli rakennuksista purettavan mineraalipohjaisen eristeen käsittely esimerkiksi betonin raaka-aineeksi. Aloitimme kaupallisen tuotannon Suomessa helmikuussa 2021 ja olemme hakeneet teknologiallemme suomalaista patenttia. Odotuksemme tämän teknologian kysynnälle ovat korkealla sekä Suomessa, että erityisesti kansainvälisesti. Odotamme, että lähivuosien tavoitellusta kasvusta merkittävä osa pohjautuu tähän teknologiaan ja sen jatkokehitykseen.

Meillä on vakaa ja kannattava perusliiketoiminta, mutta myös kasvutavoitteemme ovat korkealla. Tuotteemme ja teknologiamme vastaavat kasvavaan ekologisten rakennusmateriaalien kysyntään sekä viranomaisten kierrätys- ja vähähiilisyystavoitteisiin.
Mielestämme EcoUpin on nyt oikea aika investoida tuotannon kasvuun ja uusiin teknologioihin. Osakkeiden vahva kysyntä oli merkittävä luottamuksen osoitus toiminnallemme, ja haluamme lämpimästi kiittää uusia osakkeenomistajiamme listautumisantiin osallistumisesta. Näemme lupaavia kasvumahdollisuuksia monella saralla, kuten eristelevyliiketoiminnassa ja erityisesti uudessa kiertotalousteknologiassa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Näiden kasvuhankkeiden rahoittamiseksi tarvitsimme laajemman sijoittajajoukon tuen. Toivotamme kaikki nykyiset ja uudet omistajat tervetulleiksi edistämään kiertotaloutta ja vähentämään kanssamme rakennusalan ympäristökuormitusta!”

Antti Ollikainen, EcoUpin toimitusjohtaja

1 DNV GL:n (DNV) suorittama auditointi

EcoUpin on nyt oikea aika investoida tuotannon kasvuun ja uusiin teknologioihin.

Tiedotteet