Osaketieto

Osinko

Osinko

Yhtiökokous päättää osingon jakamisesta yhtiön hallituksen osingonjakoesityksen perusteella. Jos osinkoa jaetaan, sitä jaetaan yleensä kerran tilikaudessa.

Osinkopolitiikka

Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta, mutta muun muassa strategian mukaiset investoinnit kasvuun sekä EcoUpin tuloskehitys ja -näkymät voivat vaikuttaa osinkojen maksamiseen tulevaisuudessa. Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Osinkohistoria

Irtoamispäivä Osinko Tyyppi
20.4.2023 0,00 € Osinko
25.5.2022 0,06 € Osinko