Sijoittajat

Sijoittajakalenteri

Sijoittajakalenteri

EcoUp Oyj:n taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022

21.3.2022 Tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1. - 31.12.2021
Viikko 14/2022 Vuoden 2021 toimintakertomus julkaistaan yhtiötiedotteella sekä sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivustolla (sijoittajat.ecoup.fi)
24.5.2022 EcoUpin varsinainen yhtiökokous
26.8.2022 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1. - 30.6.2022