Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiökokous

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.

Yleensä hallitus kutsuu yhtiökokoukset koolle. Tämän lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.

Yhtiökokouksessa käsittelee asioita osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2022 klo 12.00, osoitteessa: Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Lue lisää täältä.

EcoUpin vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous järjestetään 19.4.2023. Yhtiökokouskutsu tullaan esittämään myöhemmin.

Yhtiöjärjestys

Tutustu yhtiöjärjestykseemme

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin