Osaketieto

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat

Alla esitettyjen yhtiön hallituksen ja johtoryhmän omistusten osalta rivi sisältää henkilökohtaisen osakeomistuksen lisäksi myös mahdollisten määräysvaltayhtiöiden omistukset. Johtoryhmän ja hallituksen omistuksista lisätietoja myös sivulla Sisäpiirihallinto.

Kaski Partners Oy on hallituksen puheenjohtaja Matti Kasken määräysvaltayhteisö. Matti Kaski omistaa 50,0 prosenttia Kaskipuu Holding Oy:stä, joka puolestaan omistaa 70,5 prosenttia Kaski Partners Oy:stä.

Toimitusjohtaja Antti Ollikaisen omistus sisältää myös hänen määräysvaltayhteisö Amoras Holding Oy:n omistuksen. Operatiivisen johtaja Lauri Törrön omistus sisältää myös hänen määräysvaltayhteisö Flexo Nordics Oy:n omistuksen.

Lähde: Monitor by Modular Finance AB. Koostettua ja käsiteltyä omistajadataa eri julkisista tietolähteistä, kuten Euroclear Suomi ja Morningstar, sekä suorista kyselyistä osakkeenomistajilta. Vaikka omistajadatan näytössä ja koonneissa pyritään mahdollisimman täydelliseen, tarkkaan ja ajankohtaiseen esitykseen, emme (Modular Finance AB tai EcoUp Oyj) voi taata omistajadatan täydellisyyttä tai virheettömyyttä.