Sijoittajat

Hallinnointi > Palkitseminen

Palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön 23.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioina 7 500 euroa ja jäsenille
5 000 euroa vuodessa.

Yhtiön toimitusjohtajan Antti Ollikaisen suoriteperusteiset palkat luontoisetuineen 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella olivat 121 tuhatta euroa ja 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 115 tuhatta euroa. Yhtiön toimitusjohtajan kanssa on sovittu, että toimitusjohtajan irtisanomistilanteessa yhtiö maksaa toimitusjohtajalle kertasuorituksena irtisanomiskorvauksen, joka vastaa hänen kuuden kuukauden bruttopalkkaansa.

Lisätietoja esimerkiksi suoriteperusteisista palkkioista on saatavilla yhtiön listalleottoesitteestä.