Sijoittajat

Hallinnointi > Palkitseminen

Palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön 17.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 38 000 euroa, hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 32 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 22 000 euroa vuodessa. Hallituksen palkkiot maksetaan yhtiön hallussa olevina tai markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina, lukuun ottamatta palkkiosta hallituksen jäsenelle aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavaa osuutta, joka maksetaan rahana. Osakkeiden ja rahaosuuden lopullinen suhde määräytyy hallituksen jäsenen henkilökohtaisen ansiotuloveroprosentin mukaisesti.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiössä noudatettavien käytäntöjen ja Verohallinnon antamien, verovapaiden matkakustannusten korvausperusteita koskevien päätösten ja ohjeistusten mukaisesti.

Lisätietoja esimerkiksi suoriteperusteisista palkkioista on saatavilla yhtiön listalleottoesitteestä.