Sijoittajat

Hallinnointi > Hallitus

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallinnosta sekä yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitusjäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenistä Jussi Aho ja Kim Poulsen ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Matti Kaski ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tuomas Mikkonen ei ole riippumaton yhtiöstä tai yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen omistukset

Lisätietoja johtoryhmän ja hallituksen omistuksista löytyy listalleottoesitteestä (kohdassa Materiaalit). Omistustiedot päivitetään myös näille sivuille, kun kaupankäynti yhtiön osakkeella alkaa

Hallituksen jäsenet

Matti Kaski, (s. 1976)

Toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 ja yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021.

Tausta add

Matti Kaski toimii Suomen Autohuolto Oy:n, Kuuskodit Oy:n, Kaskipuu Holding Oy:n ja IAIK Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Eko-Expert KH Oy:n ja Kaski Partners Oy:n (yhtiön toiminimi aiemmin Kaskipuu Oy) hallituksen jäsenenä.

Kaski toimi Kaskipuun toimitusjohtajana vuosina 2003 - 2020, ja vuodesta 2020 alkaen hän on toiminut Kaski Partners Oy:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut lisäksi Suomen Autokauppa Oy:n hallituksen puheenjohtajana (2015–2021). Kaskella on kauppatieteiden maisterin tutkinto Vaasan yliopistosta.

Tuomas Mikkonen (s. 1977)

Toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2018, joista hallituksen puheenjohtajana 2018-2021.

Tausta add

Tuomas Mikkonen on toiminut myös Robotmation Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2020 ja Kaski Partners Oy:n (yhtiön toiminimi aiemmin Kaskipuu Oy) hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 ja puheenjohtajana vuodesta 2018.
Lisäksi hän toimii Eko-Expert KH Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Dynamik Oy:n hallituksen jäsenenä.

Aikaisemmin hän on toiminut myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen jäsenenä (2017), Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) hallituksen jäsenenä (2015–2017, josta vuonna 2017 hallituksen puheenjohtajana) sekä RecRight:n (MobileCV Oy:n) hallituksen puheenjohtajana (2017). Lisäksi hän on aiemmin toiminut Barona Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtajana (2015–2017).

Mikkonen on toiminut Dynamik Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2020. Lisäksi hän on toiminut useissa johtotason
tehtävissä Barona Groupissa vuosina 2006–2017. Mikkosella on diplomi-insinöörin tutkinto Oulun yliopistosta.

Jussi Aho (s. 1968)

Toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2016.

Tausta add

Toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2016. Lisäksi hän toimii Caverion Oyj:n ja BestPark Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Aiemmin hän on toiminut myös Kaski Partners Oy:n hallituksen jäsenenä (2016-2021) ja Envera Oy:n hallituksen jäsenenä (2016–2021).

Aho on toiminut Fira Group Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2009. Tätä ennen hän toimi Daxtum Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2002–2008. Aholla on diplomi-insinöörin tutkinto Oulun yliopistosta.

Kim Poulsen (s. 1966)

Toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2016.

Tausta add

Poulsen on toiminut Kemira Oyj:n Pulp & Paper -segmentin johtajana vuodesta 2015.

Aikaisemmin hän on toiminut UPM-Kymmene Oyj:n Aasian liiketoiminta-alueen johtajana vuosina 2013–2015 sekä Plywood-liiketoiminta-alueen johtajana vuosina 2011–2013. Lisäksi hän on aiemmin toiminut Vitalis Gladius Oy:n osakkaana ja liikkeenjohdon konsulttina (2010–2011), Fenestra Oy:n toimitusjohtajana (2006–2010) sekä erilaisissa johtotehtävissä Metsä Groupissa (1996–2006).

Poulsen on aiemmin toiminut myös Kaski Partners Oy:n hallituksen jäsenenä (2016–2021). Poulsenilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto Tampereen yliopistosta.