Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiökokous

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.

Yleensä hallitus kutsuu yhtiökokoukset koolle. Tämän lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.

Yhtiökokouksessa käsittelee asioita osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Aiemmat yhtiökokoukset

Yhtiöjärjestys

Tutustu yhtiöjärjestykseemme

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin