Meistä

EcoUp yhtiönä

Kiertotalous on EcoUpin liiketoiminnan perusta. EcoUp tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää.

EcoUpin tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi ekologiset eristeet ja kuitutuotteet sekä rakennusalan kiertotalouspalvelut, kuten suurtehoimuroinnit. Yhtiö on lisäksi kehittänyt kiertotalousteknologioita ja laitteistoa, jotka mahdollistavat mineraalipohjaisten materiaalien kierrätyksen ja energiatehokkaan uusiokäyttöön jalostamisen.

EcoUpin toiminta keskittyy materiaalien uusiokäytön mahdollistamiseen ja rakentamisen resurssitehokkuuden parantamiseen. EcoUp hyödyntää eri liiketoiminnoissaan mahdollisimman laajasti käytettyjä ylijäämämateriaaleja, ja sen strategiset valinnat ovat ekologisia ja kestäviä. Yhtiö toimii upcycling-periaatteella, jossa ylijäämämateriaalit jalostetaan uuteen, entistä laadukkaampaan ja arvokkaampaan muotoon, kuten Ekovilla-eristeeksi ja geopolymeeriraaka-aineiksi.

Missio

Konsernin missiona on toimia ekologisuuden ja rakennusalan vihreän siirtymän mahdollistajana. Missiota toteutetaan tarjoamalla nettohiilinegatiivisia, neitseellisten materiaalien käyttöä vähentäviä ja energiaa säästäviä tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmämme jäseniin

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin